Phần này dành cho thành viên đã đăng ký chương trình đối tác. Nếu bạn chưa có tài khoản đối tác, hãy xem cách đăng ký tại: CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Sau khi đăng nhập vào TRANG TÀI KHOẢN ĐỐI TÁC, bạn sẽ thấy một số thông tin quan trọng như sau:

1. Tổng quan

Trang tổng quan hiển thị một số thông tin như:

  • Thống kê thu nhập
  • Tỷ lệ hoa hồng
  • Thống kê lượt truy cập
  • Số giao dịch hoàn thành
  • Doanh thu từ hoa hồng hàng ngày/hàng tháng

2. Doanh số

Trang này thống kê doanh số đạt được trong khoảng thời gian xác định:

3. Lịch sử thanh toán

Cho bạn biết bạn đã được thanh toán số tiền là bao nhiêu vào thời điểm nào.

4. Tạo link

Phần này giúp bạn tạo link giới thiệu cho một khóa học bất kỳ.

Bạn sẽ thấy 2 lựa chọn:

+ Link liên kết đến trang khóa học: Bạn có thể copy ngay đường link này để giới thiệu (bên dưới là tài khoản minh họa, mỗi tài khoản sẽ có mã ID khác nhau).

+ Tạo link liên kết cho một khóa học cụ thể: Bạn có thể tùy chọn một (hoặc nhiều) khóa học rồi tạo link giới thiệu riêng cho mỗi khóa học.