GÓI THÀNH VIÊN

Khi đăng ký gói thành viên, bạn được truy cập tất cả khóa học tại Learnfutsal.edu.vn.

Thanh toán 1 lần, học cùng lúc nhiều khóa học. 

Học càng lâu càng tiết kiệm. Khóa học luôn được cập nhật mới hàng tháng.

GÓI 3 THÁNG: 150k

Truy cập tất cả khóa học trong 3 tháng.

Chỉ 50k/tháng.

GÓI 6 THÁNG: 270k

Truy cập tất cả khóa học trong 6 tháng.

Chỉ 45k/tháng. Tiết kiệm 30k.

GÓI 12 THÁNG: 365k

Truy cập tất cả khóa học trong 12 tháng.

Chỉ 30k/tháng, 1k/ngày. Tiết kiệm 235k.

HOÀN TIỀN 100%

Trong vòng 14 ngày sau khi thanh toán, bạn được hoàn tiền 100% nếu không hài lòng vì bất cứ lý do gì.